Vážení priaznivci astronómie na Slovensku,

je dobrým zvykom, že posledná nedeľa zimy je u nás spojená s prezentáciou odbornej a popularizačnej práce v astronómii. Podujatia pripravované astronomickými zariadeniami po celom Slovensku vychádzajú z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii.

Po návštevnícky mimoriadne úspešných ročníkoch prebehne 17. marca DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ už po piaty krát. Všetko sa to udeje pod patronátom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, v organizačnej pôsobnosti Slovenského zväzu astronómov a v priestoroch väčšiny astronomických zariadení na Slovensku.

Termíny podujatí DHP sú teda spojené s posledným víkendom pred jarnou rovnodennosťou, kedy budeme mať možnosť v plejáde hvezdární, planetárií a ostatných astronomických inštitúcií vidieť výber toho najzaujímavejšieho z astronomických programov, zažiť pútavé praktické ukážky, oboznámiť sa s výsledkami odbornej činnosti, ale aj s množstvom zaujímavostí zo zákulisia astronómie a výskumu vesmíru. V prípade priaznivého počasia nebude na veľa miestach chýbať ani pozorovanie diania na oblohe pomocou astronomickej techniky, spojené so sprievodným slovom odborných pracovníkov.


Do projektu DHP sú zapojené obe digitálne planetáriá na pevnej inštalácii u nás (Žiar nad Hronom a Hurbanovo), hvezdárne s prenosnými digitálnymi planetáriami a iné astronomické zariadenia popularizačného charakteru. Ak počasie dopraje, môžete sa tešiť na pozorovanie Slnka, po zotmení objektov zimnej a jarnej oblohy, planéty Mars a Mesiaca vo fáze po prvej štvrti.
Osobitný náboj tohtoročnému priebehu DHP určite dodajú aj celoročne prebiehajúce oslavy 100 rokov od založenia Medzinárodnej astronomickej únie.

Srdečne vás teda pozývame zažiť atmosféru Dňa hvezdární a planetárií 2019! Pre ľahšie rozhodnutie kam sa vybrať, vám ponúkame aktualizovanú ponuku plánovaných podujatí jednotlivých astronomických zariadení.


SPOLU S NAŠIMI PARTNERMI SA TEŠÍME NA STRETNUTIE POD HVIEZDAMI