Vážení priaznivci astronómie na Slovensku,

je dobrým zvykom, že posledná nedeľa zimy je u nás spojená s prezentáciou odbornej a popularizačnej práce v astronómii. Podujatia pripravované astronomickými zariadeniami po celom Slovensku vychádzajú z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90-tych rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii.

Po návštevnícky mimoriadne úspešných ročníkoch usporiadame

15. marca 2020     DEŇ HVEZDÁRNÍ A PLANETÁRIÍ


už po šiesty krát. Všetko sa to udeje pod patronátom Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove, Slovenskej astronomickej spoločnosti, v organizačnej pôsobnosti Slovenského zväzu astronómov a v priestoroch väčšiny astronomických zariadení na Slovensku. Hlavnou témou aktuálneho ročníka DHP je pripomenutie si 30. výročia vypustenia Hubllovho vesmírneho teleskopu (HST) na obežnú dráhu Zeme.

Termíny podujatí DHP sú teda spojené s posledným víkendom pred jarnou rovnodennosťou, kedy budeme mať možnosť v plejáde hvezdární, planetárií a ostatných astronomických inštitúcií vidieť výber toho najzaujímavejšieho z astronomických programov, zažiť pútavé praktické ukážky, oboznámiť sa s výsledkami odbornej činnosti, ale aj s množstvom zaujímavostí zo zákulisia astronómie a výskumu vesmíru. V prípade priaznivého počasia nebude na veľa miestach chýbať ani pozorovanie diania na oblohe pomocou astronomickej techniky, spojené so sprievodným slovom odborných pracovníkov.


Do projektu DHP sú zapojené obe digitálne planetáriá na pevnej inštalácii u nás (Žiar nad Hronom a Hurbanovo), hvezdárne s prenosnými digitálnymi planetáriami a iné astronomické zariadenia popularizačného charakteru. Ak počasie dopraje, môžete sa tešiť na pozorovanie Slnka, po zotmení objektov zimnej a jarnej oblohy, planét Venuša a za dobrých podmienok aj Urán.


Srdečne vás teda pozývame zažiť atmosféru Dňa hvezdární a planetárií 2020! Pre ľahšie rozhodnutie kam sa vybrať, vám ponúkame aktualizovanú ponuku plánovaných podujatí jednotlivých astronomických zariadení.

SPOLU S NAŠIMI PARTNERMI SA TEŠÍME NA STRETNUTIE POD HVIEZDAMI O 22 DNÍ