SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE

www.suh.sk
SLOVENSKÝ ZVÄZ ASTRONÓMOV www.szaa.org
SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV sas.astro.sk
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM MAXIMILIÁNA HELLA V ŽIARI NAD HRONOM

www.planetarium.sk
    o.s. HVEZDÁREŇ V BANSKEJ BYSTRICI www.astrobb.sk
    o.s. HVEZDÁREŇ V RIMAVSKEJ SOBOTE www.astrors.sk
HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM V PREŠOVE www.astropresov.sk
KRAJSKÁ HVEZDÁREŇ V ŽILINE www.astrokysuce.sk
HVEZDÁREŇ V LEVICIACH www.hvezdarenlevice.sk
HVEZDÁREŇ V PARTIZÁNSKOM www.hvezdaren.sk
VIHORLATSKÁ HVEZDÁREŇ V HUMENNOM www.astrokolonica.sk

TROMF BANSKÁ BYSTRICA - predajca astronomickej techniky

www.tromf.sk